Profile

9 posts

Portrait of Prof. Ulrich Braukämper

Aethiopica Journal Published an Article Celebrating the Life and Work of Ulrich Braukämper

Prof. Ulrich Braukämper passed away in October 2018. At the time I published an article on this website reporting the unfortunate news of his untimely passing. His scholarship in the study of the Hadiya people of Ethiopia remains unsurpassed. This quote from my news article summarized well the sentiment at […]

Waumo Manniso Dugancho - Girmas Anna (Girma'aa ooshich hee'u dooli misila)

Waaxumo Manniso Dugancho -Dooyuk Bikina

Qommori lodis ikkaa hoffoomannonnemiQoxxaalisine ki’llaaQalbeexxittaa laqqaaQooroo’m googo iitittaaQabari sawwit amadaaQarammaacha lubaa hoffiissaaQeerra’l ama’n haqaawo sawwittaaQiishanee gogaalanee aashaalanee dirisanneeQooqissoo diranee xuuxoo haraneeQiibatanee cafanee leeranee Qiidaanee iibaabanee xeenanee eelliinchoneeQo’anami aggoo’in sibaaronee xeeboneeQooqi hagayenem sammo iiqoo bilenemQuuqoo Shaashooqi Waar Booyyo’i damba’ili gadani muttaaQunun yoo Bilaate’i higgaaQaanqi bee jori gassaani Alamga’ni googo fissiim hoogimaQullito […]

Prof. Ulrich Braukämper Small portrait 1

Even During His Lifetime the Hadiya Included Prof. Ulrich Braukämper in Their Poem

These are readable pictures of a few partial pages (excerpts) taken from Praise and Teasing: Narrative Songs of the Hadiyya in Southern Ethiopia written by Prof. Ulrich Braukämper and Dr. Tilahun Mishago. The excerpts showcase both the beauty of the art and how the art was used to praise Prof. Ulrich Braukämper.  […]

Ulrich Braukämper Giving Lecture

Ulrich Braukämper Passed Away – Remembering a Hero in the Hadiya Scholarship

My heart just fell down with sadness on passing of this giant story teller of the Hadiya and the continent of Africa!  Having spent more than four years in Hadiyaland and other parts of Ethiopia he wrote three great books about the Hadiya people of Ethiopia (in addition to more […]